קורס ניהול הבטחת איכות

לא רשום
מחיר
חינם
רשום למערכת?

 

קהל יעד

הקורס מיועד למעוניינים להשתלב בתחום חשוב ונדרש זה ולהרחיב את ידיעותיהם והתמחותם וכן, למנהלי פרויקטים ומוצרים ושאר בעלי מקצועות האיכות במפעלים השונים המבקשים להרחיב השכלתם.

משך הזמן

76 שעות לימוד אקדמאיות

נושאים נלמדים

 • מושגי יסוד בהבטחת איכות (כולל: הגדרה, התפתחות היסטורית, אבות האיכות, לקוח, שביעות רצון לקוח ויחסי ספק לקוח)
 • ניהול כולל לאיכות – TQM (כולל כלים לשיפור תהליכים: שבעת המופלאים ושבעת הכלים השניים – The Second Seven Tools)
 • תקן ISO 9001:2008
 • כלכלת איכות ועלויות איכות
 • מבדקי איכות ותקן ISO 19011
 • דגימת קבלה (כולל דגימת קבלה סטטיסטית על פי MIL-STD-105 / ANSI/ASQ Z1.4ו SQUEGLIA)
 • בדיקות לא הורסות – NDT
 • ארגון וניהול איכות (כולל: מבנה ארגוני, הגדרת תפקידים, פעילות איכות ברכש, מערכות מידע ומדדי איכות)
 • פעולה מתקנת, פעולה מונעת, תחקירים והפקת לקחים
 • ביקורת ובחינה
 • תורת מדידה
 • בקרת איכות סטטיסטית – SPC
 • מערכות מידע איכות